Merinoull

Merino Sauen

 

Merinoull kommer fra merino sauen , som er avlet nesten utelukkende for sine myke , høy kvalitets ull .

Den kom opprinnelig fra Spania ,men avles I dag over hele verden, inkludert Sør-Amerika , Sør-Afrika, Tyskland , New Zealand og Australia .

 

Karakteristikker av Merino Ull

 

Merinoull ( og de ​​fleste andre ull for den saks skyld ) har en naturlig rekke gunstige egenskaper . Alt dette før vi selv begynner å snakke om organisk .

 

Varm - Ull er et naturlig isolator med sin tredimensjonale struktur som skaper millioner av luftlommer. Dette bidrar til å regulere kroppstemperaturen for å holde kroppen varm om vinteren og kjølig om sommeren , mens fukttransporterende fuktighet bort fra huden.

 

Myk - Naturlig ull , og spesielt merino ull , er veldig myk mot huden. Mange tror alle ull er kløende , men det som kan gjøre den kløende oppstår vanligvis på grunn av at de naturlige oljer blir fjernet fra fiberen ved kjemisk behandling . I tillegg kan feil behandling/vask av ull plagg gjøre den mer kløende over tid .

 

Levetid - Ull er ekstremt holdbart , den holder fasong, og med riktig pleie kan vare I generasjoner Merinoull er motstandsdyktig mot nupping , skrukker, skitt , og blir ikke statisk, noe som betyr at den kan brukes i alle forhold og vil fortsatt bade se og føles fantastisk ut.

 

Helse og Velvære - Ull er naturlig brann- og vannbestandig , og på grunn av sin komplekse fiberstruktur er den motstandsdyktig mot allergener . Dette betyr at ved å bruke naturlige ull fiber i hjemmet kan man bidra til å redusere støvmidd, øvre luftveisinfeksjoner , astma, og hudsykdomer .

 

Hva gjør et materiale " miljøvennlig " ?

 

Miljøvennlige stoffer generelt har følgende egenskaper :

 

Minimal bruk av kjemikalier og plantevernmidler

Bærekraftig jordbruk praksis

dyrevennlig

Produksjonen følger rettferdig handelspraksis

Ved å kjøpe økologisk, kan du være sikker på at produktet ble produsert uten bruk av sterke kjemikalier og plantevernmidler , og er ikke bare sunt for miljøet, men er også sunt for deg og dine omgivelser..

Merino Sheep

Merino wool comes from merino sheep, which are breed almost exclusively for their soft, high-quality wool.  Originating in Spain, merino sheep are now breed all over the world including South America, South Africa, Germany, New Zealand and Australia.

Characteristics of  the Merino Wool

Merino wool (and most other wool for that matter) has a natural variety of beneficial traits.  All this before we even start talking about organic.

Warm - Wool is a natural insulator with its three-dimensional structure that creates millions of air pockets. This helps regulate body temperature to keep the body warm in the winter and cool in the summer, while wicking moisture away from the skin.

Soft - Natural wool, and especially merino wool, is very soft against the skin.  Many people believe all wool is scratchy, however, this scratchiness usually occurs due to the natural oils being stripped from the fiber by chemical processing.  Additionally, improper care of a wool garment may make it more scratchy over time.

Longevity - Wool is extremely durable, does not lose it's shape easily, and with proper care can last generations.  It's resistant to piling, wrinkling, dirt, and static, meaning it can survive through hard wear and still looks and feels great.

Health and Wellness - Wool is naturally fire- and water-resistant,  and due to its complex fiber structure is resistant to allergens.  This means using natural wool fiber in the home can help reduce dust mites, upper respiratory tract infections, asthma, and skin disease.

What Makes a Fabric “Eco-Friendly”?

Eco-friendly fabrics generally have the following characteristics:

  • Minimum use of chemicals and pesticides
  • Best land manangement practices
  • Sustainable farming practices
  • Animal friendly
  • Production adheres to fair trade practices

By purchasing organic, you can be sure that the product was produced without the use of harsh chemicals and pesticides, and is not only healthy for the environment but is also healthy for you.